آسانترین برنامه استانی

ششمین استان پرجمعیت کانادا

هفتمین استان کانادا از نظر کانادا

پنجمین استان از نظر تولیدات ناخالص داخلی

دارای اسان ترین شرایط برای مهاجرت. میدونید داریم از کدوم استان صحبت میکنیم؟

ششمین استان پرجمعیت کانادا

هفتمین استان کانادا از نظر کانادا

پنجمین استان از نظر تولیدات ناخالص داخلی

دارای اسان ترین شرایط برای مهاجرت. میدونید داریم از کدوم استان صحبت میکنیم؟

استان ساسکاچوان

یکی از راحت ترین استان هایی است که اگر دارای مهارت خاصی باشید می توانید از طریق این استان اقدام کنید

این برنامه به سه زیرشاخه تقسیم بندی می شود

  • گروه کار آفرینان ( Entrepreneur Category )
  • گروه نیرو های متخصص بین المللی ( International skilled worker category )
  • گروه تجربه کار در ساسکاچوان ( Saskatchewan Experience Category)

که از این سه شاخه ما با گروه نیرو های متخصص بین المللی کارداریم.

برای اقدام از طریق این برنامه باید ابتدا در وب سایت استان ساسکاچوان یک پروفایل بسازید و اطلاعات شخصی تون رو وارد کنید.

دقت کنید که کسانی میتونن این پروفایل رو بسازند که در مشاغل موردنیاز معرفی شده، سابقه کاری داشته باشند. بعد از این که پروفایلتون و تکمیل کردید وارد یک سیستم امتیاز بندی مثل اکسپرس اینتری می شوی که باید از 100 امتیازحداقل 60 امتیاز بگیرید. از بین کسانی که این امتیاز رو میگیرند افرادی که بالاترین امتیاز را بگیرند صاحب دعوتنامه از طرف این استان می شوند.

جدول امتیاز بندی ساسکاچوان

سن

امتیاز

0-18

0

18-21

8

21-34

12

35-45

10

46-50

8

بیشتر

0

تحصیلات

امتیاز

دیپلم

0

یکسال بعد از دیپلم

12

فوق دیپلم

15

لیسانس

20

فوق لیسانس

23

دکتری

23

 

ارتباط با بازارکارساسکاچوان

امتیاز

خویشاوندان نزدیک در ساسکاچوان

20

سابقه کار حداقل 12ماه در5سال گذشته

5

سابقه یک سال تحصیل در ساسکاچوان

5

 

سابقه کار5سال

امتیاز

یک سال

2

دوسال

4

سه سال

6

چهارسال

8

پنج سال

10

سابقه کار10-6سال

امتیاز

یک سال

1

دوسال

2

سه سال

3

چهارسال

4

پنج سال

5

 

مدرک زبان

امتیاز

CLB4

12

CLB5

14

CLB6

16

CLB7

18

CLB8

20

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید