ابوالفضل مرادی

قاضی سابق در امور کیفری ،فوق لیسانس حقوق 

وکیل رسمی پایه یک کانون وکلای دادگستری 

ابوالفضل مرادی

مدیر فنی سرپرستی ایران
  • yari@gcigroup.ir
  • ۰۲۱۲۸۴۲۴۴۱۳
  • مشهد ، ایران

متخصص دعاوی کیفری

در کنار شما در دادگاه های ایران

متخصص اقامت ایران

برای دریافت اقامت ایران در کنار شما هستیم

متخصص دعاوی خانواده

در کنار شما در دادگاه های ایران

متخصص دعاوی حقوقی

برای دریافت اقامت ایران در کنار شما هستیم

متخصص جرائم رایانه ای

در کنار شما در دادگاه های ایران

متخصص دعاوی ملکی و ثبتی

برای دریافت اقامت ایران در کنار شما هستیم

لیسانس حقوق

فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری

درحال تحصیل ...