اصطلاحات مهاجرتی

حتما در راه مهاجرت به اصطلاحات مختلفی برخوردین که معنای اون کلمه براتون نا آشنا بوده این پست راه حل سردرگمی است.

حتما در راه مهاجرت به اصطلاحات مختلفی برخوردین که معنای اون کلمه براتون نا آشنا بوده این پست راه حل سردرگمی است.

  • APPLY (اپلای)

به معنای اقدام کردن زمانی به کار میره که قصد اقدام برای یک برنامه مهاجرتی رو دارید

  • CLB ( مخفف Canadian Language Benchmarks)

مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا که در دوازده بخش مجزا سطوح زبان را مشخص کرده اگرتصمیم دارید که بدونید به طور مثال clb5 در آزمون آیلتس مساوی با چه نمره ای هست به جدول مراجعه کنید.

Speaking

Listening

Writing

Reading

CLB Level

7/5

8/5

7/5

8

10

7

8

7

7

9

6/5

7/5

6/5

6/5

8

6

6

6

6

7

5/5

5/5

5/5

5

6

5

5

5

4

5

4

4/5

4

3/5

4

 

  • CLC ( مخفف citizenship and immigration Canada)

این سازمان سیاست گذار و مجری امور ویزا و مهاجرت کاناداست

  • PR ( مخفف permanent resident)

نشانگر وضعیت مهاجرتی شخص به عنوان مقیم دائم در کاناداست.

  • VFS ( مخفف virtual file system)

یک شرکت واسطه بین متقاضی و سفارت که مسئول پشتیبانی ازتمامی خدمات مربوط به ویزاهاست مثل جمع آوری ویزا ها و پس دادن پاسپورت ها به متقاضیان، ثبت اثرانگشت و ثبت چهره و …

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید