اطلاعیه سفارت ایران در گرجستان

اطلاعیه شماره 3 (ریجکتی‌ها در مبادی ورودی و خروجی)

نظربه اینکه برخی گزارشات دریافتی بیانگر نوعی از رویکردهای غیرشفاف در مبادی ورودی و خروجی گرجستان اعم از زمینی و هوایی به سفارت واصل شده ولیکن صحت و سقم این روایت ها میبایست مورد راستی آزمایی قرارگیرد و لذا برای نیل به صحت و سقم نهایی این روایت، در صدد بوده، تا در قالب برآوردی جامع این مهم را سنجش نمائیم.

سپس سفارت در چهارچوب منویات و وظایف ذاتی خود در راستای سامان بخشی به خلاءها و نارسایی‌های احتمالی در این زمینه مبادرت ورزد.

بدینوسیله معروض می دارد به منظور نیل به برآورد صحیح وواقع بینانه از کلیة ایرانیان گرامی‌که تردد به گرجستان رادردستورکار خود داشته و دارند، استدعا داشته از این به بعد چنانچه درمبادی ورودی با رویکردهای غیرمتعارف همراه با ریجکت روبروشده نسبت به تنظیم ارائه گزارش مستند به سفارت شامل ثبت کلیه رخدادهای گفتاری و شنیداری و درج درگزارش خود با ذکر تاریخ آن اقدام نموده تا این امربه عنوان درخواست متقاضی از طریق سفارت با مراجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنین یاداوری می‌گردد دردیدارسفیر جمهوری اسلامی درتفلیس با وزیر کشورگرجستان درمورخ ۵-۱-۱۴۰۰ تفاهم گردید، درچهارچوب روان سازی امورترددهای ایرانیان درمبادی ورودی وخروجی گرجستان، چنانچه هرتبعه ایرانی ازسوی مامورین مرزبانی مصداق موضوع ریجکت قرارگرفت ، اعمال این امر در پرتو مفاد کنوانسیون‌های کنسولی 1963با اطلاع وهماهنگی سفارت ج اا درتفلیس انجام گیرد.

موجب امتنان خواهد بودچنانچه ایرانیان با مصادیقی از رویکردهای غیرشفاف روبرو شده و از این تاریخ به بعد این امر برای آنان اتفاق افتاده است درقالب فرم نمونه به شرح زیر نسبت به گزارش آن با موضوع ریجکتی‌های مبادی ورودی و خروجی گرجستان، شامل گزارش فارسی خود بهمراه ترجمه گرجی آن با امضا واثرانگشت به ایمیل سفارت info@iran.ge ارسال داشته و اعلام وصول آن را با شماره تلگرام (995595789798+) اطلاع رسانی خواهند نمود.

بدیهی است سفارت پس از رسیدگی، در چارچوب اطلاع رسانی شفاف نتایج امر را به اطلاع ایرانیان گرامی خواهد رسانید.

همچنین یادآوری می نماید ادعاهای غیر موثق و غیر مستند که بیشتر ناشی از برداشت های فردی افراد نشأت گرفته باشد نمی‌تواند مبنای رسیدگی قرار گرفته و این امر موجد بروز عوارض معکوس خواهد شد لذا استدعا داشته در این خصوص از طرح گزارشهای غیر مستند و فاقد ادله‌های روشن اکیدا اجتناب گردد.

 

 

مشاوره تخصصی بگیریدمتقاضی گرامی :

شما میتوانید از لینک زیر فایل نامه را با پسوند پی دی اف دانلود نمایید. 


 

به این مطلب امتیاز بدهید
5/5