با ویزای توریستی میتونم کارکنم؟

یک جواب کوتاه نه

دراین پست می پردازیم به کارهایی که با ویزای توریستی میتونید انجام بدید:

یک جواب کوتاه نه

  • کارهایی که با ویزای توریستی میتونید انجام بدید:

وارد کانادا بشید و برای مدت مشخصی داخب این کشور بمونید.

درکانادا دنبال کار بگردید.

در دوره های کوتاه تر از شش ماه شرکت کنید.

یکسری فعالت های اقتصادی انجام دهید. مثلا کالا یا خدماتی رو ازیک شرکت کانادایی بخرید و به یک شرکت خارجی بفروشید.

  • کارهایی که با ویزای توریستی نمیتونید انجام بدید:

به صورت دائم بمونید

کارکنید یا

اجازه کار بگیرید

تحصیل کنید یا

اجازه تحصیل بگیرید

برای کار کردن یا تحصیل در کانادا نیاز به اجازه کار و مجوز تحصیل دارید. گرفتن اجازه کار و تحصیل هم ، با ویزای توریستی امکان پذیر نیست و باید ابتدا خاک کانادا را ترک کنید و بعد از گرفتن اجازه کار و تحصیل وارد کانادا شوید.

اداره مهاجرت کانادا سیاست جدیدی برای کار کردن افرادی که ویزای توریستی دارن مطرح کرده و اون هم به این صورته که افرادی که در حال حاضر با ویزای توریستی داخل خاک کانادا هستند و جاب افر دریافت کردند میتونن بدون نیاز به ترک خاک کانادا اجازه کار بگیرند.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید