برنامه آتلانتیک آسانتر میشود

حتما با برنامه آتلانیتک آشناییت دارید . این برنامه یک برنامه مهاجرت سریع است  که به کارفرمایان در چهار استان آتلانتیک کانادا اجازه می دهد تا اتباع خارجی را برای جذب کردن موقعیت هایی که قادر به پر کردن آن در بازار محلی نیستند، استخدام کنند.

حتما با برنامه آتلانیتک آشناییت دارید . این برنامه یک برنامه مهاجرت سریع است  که به کارفرمایان در چهار استان آتلانتیک کانادا اجازه می دهد تا اتباع خارجی را برای جذب کردن موقعیت هایی که قادر به پر کردن آن در بازار محلی نیستند، استخدام کنند.

چهار استان آتلانتیک کانادا نوا اسکوشیا ، نیوبرانزویک ، نیوفاندلند و لابرادور و جزیره پرنس ادوارد هستند. هر داوطلب مهاجرت که از طریق این برنامه وارد کانادا می شود باید پیشنهاد کار از کارفرمای آتلانتیک کانادا را دریافت کرده باشد.اگر کارفرمایان نیاز فوری به نیروی کار خارجی داشته باشند ، ممکن است به مجوز کار موقت برای آن شخص صادر شود و به این ترتیب داوطلب می تواند زودتر به کانادا بیاید. داوطلب باید متعهد شود که ظرف 90 روز از زمان درخواست اجازه کار موقت ، برای اقامت دائم اقدام کند.

طبق اخباری که در سایت اداره مهاجرت کانادا گذاشته شده ،استان نیوفانلند و لابرادور جهت تسهیل کار کارفرمایان کانادایی در پیدا کردن نیروی کار خارجی اقداماتی را انجام داده است.

همانطور که مطلع هستید کارفرمایان کانادایی برای دریافت نیروی کار از خارج نیاز به داشتن تاییده وزارت کار(LMIA) هستند .این تاییدیه به این معناست که کارفرما نتوانسته نیروی کار موردنظر خود را در بازار محلی یا از بین مقیمان کانادا پیدا کند و قصد استخدام نیرو از خارح از کشور را دارد.

استان نیوفانلند و لابرادور جهت آسان نمودن این پروسه لیستی از مشاغلی که از داشتن این مجوز معاف هستند را ارائه کرده است.طبق این برنامه کارفرما باید مجوز ارزیابی فرصت شغلی دریافت کند .ارزیابی فرصت شغلی اثبات می کند که کارفرما تمام گزینه های موجود را برای استخدام یک نامزد مناسب از بازار کار محلی قبل از دعوت از یک نیوری کار خارجی برای پر کردن جای خالی تمام کرده است.

علاوه بر ارزیابی جایگاه شغلی ، برنامه مهاجرت آتلانتیک شرایط آزمایش بازار کار خاص خود را دارد ، مانند تبلیغات.

برای بهره مندی از این معافیت ، داوطلبان باید در مشاغل مورد تقاضا پیشنهاد شغلی داشته باشند. مشاغل مورد تقاضای استان در سه بخش هستند: بخش مراقبت های بهداشتی و بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT).

مشاغل بخش مراقبت های بهداشتی که از گرفتن مجوز ارزیابی جایگاه شغلی معاف هستند ، در زیر آورده شده است:

پزشک/ پرستار (NP)/پرستار دارای پروانه مجاز (LPN)/مراقب شخصی (PCA)/روانشناس بالینی/فیزیکدان پزشکی /پرتودرمان دوزیمریست

مشاغل بخش ICT که از گرفتن مجوز ارزیابی جایگاه شغلی معاف هستند ، در زیر آورده شده است:

توسعه دهنده نرم افزار/مهندس پزشکی/توسعه دهنده UI / UX/مهندس برق/توسعه دهنده هوش مصنوعی/مهندس مکانیک/توسعه دهنده پایتون/توسعه دهنده وب/توسعه دهنده NET/مهندس زیرساخت/متخصص امنیت/متخصص ابر/بیوانفورماتیک/پشتیبانی از شبکه رایانه ای/دانشیار پژوهشیتجزیه و تحلیل داده/تکنسین دریایی/اپراتور ROV/متخصص نقشه برداری اقیانوس/نویسنده فنی/

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید