برنامه آتلانتیک

یکی از آسان ترین برنامه هایی است که می توانید اقامت دائم کانادا را بگیرید.

شرایط نیروی کار ماهر
• پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای تعیین شده به صورت تمام وقت در ناک صفر ،A یا B
• سابقه کاری در شغل مرتبط با پیشنهاد شغلی حداقل یک سال
• سطح تحصیلات حداقل دیپلم
• آیلتس جنرال ۴.۵ به بالا یا دانش فرانسه
• نامه تایید از استان
• اثبات تمکن مالی برای اقامت در این استان
شرایط نیروی کار نیمه ماهر
• پیشنهاد کاری از کارفرمای معین شده به صورت تمام وقت در ناک صفر ، A یا B یا C
• حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با پیشنهاد شغلی
• تحصیلات حداقل دیپلم
• زبان آیلتس ۴.۵ جنرال یا زبان فرانسه
• تمکن مالی و نامه تایید استانی
فارغ التحصیلان بین المللی
• پیشنهاد کاری از کارفرمای تعیین شده در ناک صفر یا A یا B یا C
• دیپلم دوساله تحصیلات دانشگاهی از یک موسسه آموزشی در منطقه آتلانتیک که ۱۲ ماه قبل از درخواست اقامت دائم به دست آمده است
• در این برنامه نیازی به سابقه کاری ندارید
• زبان مدرک آیلتس ۴.۵ جنرال یا زبان فرانسه
• تمکن مالی و نامه تایید

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید