برنامه استانی آلبرتا بدون نیاز به جاب آفر

آلبرتا کجاست؟

این استان نام چهارمین دختر ملکه ویکتوریا، پرنسس لوئیز کارولین آلبرتا نام گذاری شده، این استان چهارمین استان پرجمعیت کانادا محسوب می شود که توسط بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و سرزمین های شمال غربی احاطه شده است. مرکز استان ، ادمونتون ، منبع اصلی عرضه و خدمات نفت خام، ماسه و سایر منابع است. این صنایع از اقتصاد استان حمایت می کنند.

شرایط موردنیاز:

حداقل آیلتس 5

حداقل دیپلم

حداقل 300 امتیاز در پول اکسپرس اینتری

حداقل 300 امتیاز در سیستم امتیاز دهی استان آلبرتا

از داوطلبانی که با موفقیت از طریق جریان آلبرتا اکسپرس اینتری نامزد می شوند، دعوت می شود تا یک درخواست رسمی برای اقامت دائم کانادا ارائه دهند.

استان آلبرتا اعلانی را مستقیما به حساب اکسپرس اینتری نامزدهایی که برای درخواست از آنها دعوت می شود، ارسال کند.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید