برنامه استانی بریتیش کلمبیا برای پزشکان و کادر درمان

جریان بهداشت و درمان حرفه ای بریتیش کلمبیا یکی از چندین جریان مهاجرتی است که در برنامه نامزدهای استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) وجود دارد، یک برنامه نامزد استانی (PNP) که توسط استان بریتیش کلمبیا اداره می شود.

از کاندیدایی که از طریق برنامه BC Healthcare Professional نامزد شده اند دعوت میشود تا برای افدام دائم کانادا درخواست دهند.

شرایط موردنیاز:

  • جاب آفر
  • پروفایل اکسپرس اینتری
  • آیلتس 6 به بالا
  • دوسال سابقه کاری
  • نیاز به سرمایه گذاری

 

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید