برنامه مهاجرتی استان منیتوبا

این برنامه از چهار استریم تشکیل شده:

 • استریم نیروی متخصص در منیتوبا
 • استریم نیروی متخصص خارجی
 • استریم آموزش بین المللی
 • استریم سرمایه گذاری تجاری

این برنامه از چهار استریم تشکیل شده:

 • استریم نیروی متخصص در منیتوبا
 • استریم نیروی متخصص خارجی
 • استریم آموزش بین المللی
 • استریم سرمایه گذاری تجاری
 1. استریم نیروی متخصص در منیتوبا
 • متخصص افرادی هست که دارای سابقه کاری در این استان هستند یا در حال حاضر مشغول به کار هستند.
 • افراد خارجی که از کارفرمای مورد تایید در این استان جاب افر داشته باشند.

شرایط: سابقه کاری حداقل 2سال در 5 سال گذشته

شغل فول تایم از کارفرما در مانیتوبا که منجر به اقامت دائم بشه

نمره زبان آیلتس بین 5 تا7 با توجه به ناک

مدرک تحصیلی با توجه به شرایط شغل مشخص خواهد شد

شرایط سنی بین 21 تا45 سال

 1. استریم نیروی متخصص خارجی
 • مسیر اکسپرس اینتری مانیتوبا

داشتن پروفایل در پول اکسپرس اینتری

حداقل6ماه سابقه کاری در شغل های موردنیاز استان

نمره زبان آیلتس بین 5 و 6 باتوجه به ناک

سن حداقل 18

اثبات سازگاری با داشتن دوست یا دعوتنامه از فامیل

تمکن مالی

 • مسیر سرمایه انسانی

حداقل 6 ماه سابقه کاری در مشاغل موردنیاز

نمره زبان آیلتس بین 5 تا 7 باتوجه به ناک

تحصیلات با توجه به شرایط خواسته شده شغل

شرایط سنی بین 18 تا45

سازگاری از طریق دوست یا دعوتنامه از فامیل

تمکن مالی

 1. استریم آموزش بین المللی
 • مسیر کارورزی

از یکی از دانشگاه های موردتایید مانیتوبا فارغ التحصیل شده باشید

حداقل آیلتس6

تمکن مالی

 • مسیر کارآموزی کارشناسی ارشد

بدون نیاز به جاب افر

گذراندن دوره سه ساله ارشد یا دکتری در مانیتوبا

تمکن مالی

 • مسر کارآفرینی دانشجویی

مختص افرادی که بعد از فارغ التحصیل شدن از یکی از دانشگاه های مورد تایید استان، قصد راه اندازی بیزینس رو دارند.

شرایط: شرایط سنی 35-21

آیلتس حداقل 6

دارای طرح تجاری

 1. استریم سرمایه گذاری تجاری
 • مسیر کار آفرینان

حداقل سه سال سابقه کاری در پنج سال گذشته

زبان آیلتس حداق 5

سطح تحصیلات دیپلم

سرمایه گذاری حداقل 200هزاردلار در داخل مانیتوبا

حداقل 150 هزار دلار در شهرهای اطراف

 • مسیر مزرعه داران

حداقل سه سال سابقه کاری در مزرعه

سرمایه گذاری حداقل 300 هزاردلار

زبان در حد متوسط

ارزش خالص دارایی 500 هزار دلار

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید