تحصیل آنلاین در کانادا

باتوجه به شیوع کرونا برنامه ریزی خیلی ها برای تحصیل در کانادا بامشکل رو به رو شد.

باتوجه به شیوع کرونا برنامه ریزی خیلی ها برای تحصیل در کانادا بامشکل رو به رو شد.

دولت کانادا برای این مشکل راه چاره ای ارارئه کرده و اون هم تحصیل انلاین قبل از ورود به مرحله انگشت نگاری است.

چطوری؟ باید قبل از شروع ترم سپتامبر مدارک اولیه رو سابمیت کنید به این معنی که از دانشگاه پذیرش بگیرید و کلیه کارهای مربوط به استادی پرمیت رو انجام داده باشید.

در صورت تایید مدارکتون میتونید فعلا به صورت آنلاین تحصیلتون رو شروع کنید تا اعلام دولت کانادا برای تکمیل مدارک نهایی ( انگشت نگاری و…)

دقت کنید افرادی که کارهای مربوط به انگشت نگاری را انجام دادند هم امکان تحصیل آنلاین را دارند.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید