تحصیل رایگان در روسیه

روسیه بزرگترین کشور جهان هست که حدود 500 دانشگاه و 21 دانشگاه برتر در جهان را داراست.

تحصیل در روسیه به صورت رایگان در زبان های انگلیسی یا روسی امکان پذیر است.

روسیه بزرگترین کشور جهان هست که حدود 500 دانشگاه و 21 دانشگاه برتر در جهان را داراست.

تحصیل در روسیه به صورت رایگان در زبان های انگلیسی یا روسی امکان پذیر است.

مزایای تحصیل رایگان در روسیه:

بدون شهریه و هزینه های آموزشی دیگر ،تحصیل میکنید.

به زبان انگلیسی یا روسی میتوانید تحصیل کنید.

برای تحصیل رایگان در این کشور باید در رقابتی که دولت روسیه برای سال2021 – 2020 تعیین کرده شرکت کنید و با برنده شدن در این رقابت میتوانید در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری در هر دانشگاهی که دوست داشته باشید، به رایگان تحصیل کنید.

این رقابت در دو مرحله انجام خواهد شد:

مرحله اول ارسال رزومه

مرحله دوم در صورت قبولی رزومه ،قبول شدن در امتحان مجزا

مقطع دکتری دارای یک مصاحبه نیز میباشد.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید