محسن یاری

دانش آموخته مدرسه بیزینس IBMI آلمان،متخصص امور سرمایه گذاری و استارت اپ

محسن یاری

مدیر عامل و بنیان گذار
  • yari@gcigroup.ir
  • ۰۲۱۲۸۴۲۴۴۱۳
  • گرجستان، تفلیس

متخصص استارتاپ

برای شما راه حل های زیادی داریم

تحلیل گر اقتصادی

حوزه بازارهای مالی بین المللی

MSc IT

NIIT, Sajad Blvd-N32, Mashhad,Khorasan Razavi,Iran, 2008-2010

MBA

, NIIT, Sajad Blvd-N32, Mashhad,Khorasan Razavi,Iran, 2008-2010

Business management

International business management institute Berlin Germany

DBA

Ongoing ...
Pars Expo, Dandan Pezeshkan Blvd N3, Mashhad, Iran, 2009-2010
Toos Hojat Steel Complex, No22 chenaran free road Mashhad, Iran, 2010-2013
Pardis Holding, industrial special zone of neyshabour ,Neyshabour city, Iran, 2014-2015
SEPEHR ELM AFZOON FARDA LTD, office N4,N53 sanabad street N53,Mashhad,I.R.Iran 2020 -Now
Toos Hojat Steel Complex, No22 Chenaran free road Mashhad, Iran, 2009-2010
ARIYAMAN COMPANY, No 73 Piroozi Blvd, Mashhad, Iran, 2013-2014
ARIYAMAN LLC GEORGIA, No23 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi, Georgia, 2015-Now
CEO and 100% shareholder, YUMMY FOOD LLC, N37, Alexsander Kazbegi Ave, Tbilisi Georgia, 2017 -Now