جاب آفر پرستار

پیشاپیش در پاسخ به این سوال که جاب افر واقعیه؟

باید بگیم:بله

برای تایید این پاسخ هم میتونید این جاب افر رو با مشخصاتی که گذاشتیم در گوگل سرچ بفرمایید و در مورد کارفرما هم تحقیق کنید.همچنین میتونید از پست هایی که گذاشتیم در مورد معیارهای واقعی بودن جاب آفرها استفاده کنید.

پیشاپیش در پاسخ به این سوال که جاب افر واقعیه؟

باید بگیم:بله

برای تایید این پاسخ هم میتونید این جاب افر رو با مشخصاتی که گذاشتیم در گوگل سرچ بفرمایید و در مورد کارفرما هم تحقیق کنید.همچنین میتونید از پست هایی که گذاشتیم در مورد معیارهای واقعی بودن جاب آفرها استفاده کنید.

این جاب آفر تحت برنامه مناطق کم جمعیت ارائه میشه و بعد از اخذ پیشنهاد کاری برای شما و خانواده تون اقامت دائم گرفته میشه.

کارفرما:

Caring hearts

Healthcare group

عنوان شغل:

LPNپرستار با مجوزعملی

RN پرستار ثبت نام شده

شرایط LPN:

 • دیپلم LPN
 • ثبت نام در کالج پرستاران بریتیش کلمبیا
 • مجوز WHMIS ( سیستم اطلاعات موادخطرناک در محل کار)
 • مجوز Standard first Aid and CPR AED class C
 • مجوز پرستاری
 • مجوز رانندگی

شرایط RN

 • حداقل لیسانس پرستاری
 • مجوز Standard first Aid and CPR AED class C
 • مجوزپرستاری
 • مجوز رانندگی
 • مجوز WHMIS (سیستم اطلاعات موادخطرناک در محل کار)

حقوق LPN:

00/52 $-00/45 $ درساعت

حقوق RN

00/67 $ – 00/60 $ درساعت

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید