خطرناک ترین کشورها برای مهاجرت

آیا می توانید در کشوری کار و زندگی کنید بدون این که وضعیت ایمنی و امنیت آن کشور را تجزیه و تحلیل کنید؟

2 ویژگی برای شناسایی کشورهای پر خطر در نظر گرفته شده است :

۱-ریسک سیاسی که 197 کشور را رتبه بندی می کند و شامل 52 شاخص است.

۲-شاخص صلح جهانی ، منتشر شده توسط موسسه اقتصاد و صلح ، که 162 کشور را در 22 شاخص مقایسه می کند.

سایر موسسات یا شرکت ها نیز به طور مرتب نقشه های خطرات جهانی را ارائه می دهند بدون اینکه لزوماً کشورها را یک به یک رتبه بندی کنند. به عنوان مثال ، در بسیاری از کشورها ، وزارت امور خارجه اطلاعات آنلاینی را در مورد ناامن ترین کشورها در جهان را ارائه می دهد.

🔺بر اساس ریسک سیاسی

۱-سومالی
۲-سوریه
۳-افغانستان
۴-کنگو
۵-سودان
۶-آفریقای مرکزی
۷-یمن
۸-لیبی
۹-سودان جنوبی
۱۰-عراق

🔺براساس صلح جهانی

۱-سوریه
۲-افغانستان
۳-سودان جنوبی
۴-عراق
۵-سومالی
۶-سودان
۷-آفریقای مرکزی
۸-کنگو
۹-پاکستان
۱۰-کره شمالی

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید