فرم محاسبه امتیاز ساسکاچوان

  • اگر هنوز مدرک خود را دریافت نکرده اید میتوانید سطح تقریبی خود را با مشورت از متخصصین وارد نمایید.
  • اگر هنوز مدرک خود را دریافت نکرده اید میتوانید سطح تقریبی خود را با مشورت از متخصصین وارد نمایید.
  • (متقاضی یا همسر متقاضی که دارای یک خانواده است که یک شهروند کانادایی یا مقیم دائمی ساکن ساسکاچوان است. این شامل پدر و مادر ، خواهر و برادر ، پدربزرگ و مادربزرگ ، عمه ، دایی ، خواهرزاده ، برادرزاده ، پسر عموی و اعضای ناپدری یا داماد خانواده. اعضای خانواده در ساسکاچوان باید شرایطی را که در زیر "اسناد مورد نیاز" برای زیر گروه ISW ذکر شده است ، داشته باشند)
  • (حداقل 12ماه کار در پنج سال گذشته با مجوز کار معتبر)
  • حداقل یک سال تحصیلی تمام وقت در یک موسسه آموزش تحصیلات تکمیلی ساسکاچوان با مجوز تحصیل معتبر
    مبلغ 20 هزار تومان هزینه سنجش این فرم است.
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .