سوپیشینه کانادا

گواهی سوپیشینه یکی از مدارکی است که در هنگام درخواست اقامت دائم باید به اداره مهاجرت کانادا ارائه کنید.

گواهی سوپیشینه یکی از مدارکی است که در هنگام درخواست اقامت دائم باید به اداره مهاجرت کانادا ارائه کنید.

چگونه اقدام کنم؟

  • اگر در ایران زندگی می کنید:می توانید به صورت حضوری در مرکز پلیس +10 اقدام کنید.

یا از طریق سامانه ثنا ( در خارج از ایران در دسترس نیست )، اقدام کنید.

  • اگر در خارج از ایران زندگی می کنید:شما می توانید در نزدیکترین سفارت ایران درخواست دهید.

برای ایرانیانی که در کانادا زندگی می کنند:

به نزدیک ترین مرکز پلیس در محل زندگی خود بروید و یک اثر انگشت دیجیتال یا به صورت دستی با کیفیت و وضوح بالا تهیه کنید تا اثر انگشت کاملاً دیده شود. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سیستم مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی MIKHAK( سامانه میخک) مراجعه کنید.

ترجمه گواهی پلیس به مدت یک ماه از تاریخ صدور معتبر است.ترجمه رسمی فقط توسط وزارت دادگستری و امور خارجه با اصل سند قابل تأیید است.توجه داشته باشید که تأیید امور خارجه بدون مهر تأیید دادگستری امکان پذیر نیست.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید