شرایط مهاجرت آشپزان به کانادا

بخش خدمات نقش مهمی در ارتقا استاندارد های زندگی در کانادا داره به همین دلیل به موازات جذب مشاغلی مثل پزشکی ، مهندسی و … به متخصص در زمینه آشپزی هم نیازمند هست.

بخش خدمات نقش مهمی در ارتقا استاندارد های زندگی در کانادا داره به همین دلیل به موازات جذب مشاغلی مثل پزشکی ، مهندسی و … به متخصص در زمینه آشپزی هم نیازمند هست.

ناک شغلی 6322

درآمد سالانه بین 28 تا 32 هزار دلار

بهترین روش برای مهاجرت برنامه مناطق کم جمعیت یا RNIP

شرایط

  • حداقل دیپلم
  • آیلتس5/5
  • عدم سو پیشینه
  • داشتن گواهی های مربوط به آشپزی
  • حداقل یک سال سابقه کار
  • سلامت کامل از نظر روحی و جسمی
  • حداقل 50سال

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید