فاطمه صمدی

دانش آموخته مدرسی زبان

دکترای آموزش زبان انگلیسی 

فاطمه صمدی

نماینده استان مرکزی
  • samadi@gcigroup.ir
  • ۰۲۱۲۸۴۲۴۴۱۳
  • اراک ، ایران

مدرس دانشگاه

متخصص آموزش زبانهای خارجی

نماینده ایرسافام

برگزار کننده آزمون های ماک در استان مرکزی