فرم محاسبه امتیاز استان نوا اسکوشیا

  • اگر هنوز مدرک خود را دریافت نکرده اید میتوانید سطح تقریبی خود را با مشورت از متخصصین وارد نمایید.
    لطفا اگر همسر شما دارای مدرک زبان میباشد آن را انتخاب نمایید
    حداقل یک سال کار در کانادا در ناک های ( 0-A یا B)
    مبلغ 20 هزار تومان هزینه سنجش این فرم است .
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .