مشاغل موردنیاز استان کبک

استان کبک برنامه های مهاجرتی خودرا بامعیارهای انتخاب متمایز و قابل پیش بینی از برنامه های مهاجرت فدرال و سایر استان ها اداره میکند.

استان کبک برنامه های مهاجرتی خودرا بامعیارهای انتخاب متمایز و قابل پیش بینی از برنامه های مهاجرت فدرال و سایر استان ها اداره میکند.

از آگوست2018 ، MDI برای ساده سازی روند درخواست متقاضیان، یک سیستم ابراز علاقه ( EOI ) را پیاده سازی کرده است.

اکنون از داوطلبان علاقه مند دعوت می شود تا با ارسال اپلیکیشن آنلاین به بانک ابراز علاقه کبک ( EOIB)، علاقه خودرا برای مهاجرت به کبک اعلام کند.

اتباع خارجی که مایل به اقامت دائم در کبک هستند باید یک مرحله مهاجرت دومرحله ای انجام دهند:

 • آنها باید توسط وزارت مهاجرت Diversite و de l lnclusion ( MDI) اداره مهاجرت کبک انتخاب شوند.متقاضیان انتخاب شده گواهی انتخاب کبک ( CSQ) دریافت می کنند.
 • دارنده CSQ تاییده شده باید درخواست خودرا به مقامات مهاجرت فدرال کانادا ارائه دهد. نقش دولت فدرال در ارزیابی درخواست کبک برای اقامت دائم عمدتا به مسائل مربوط به بهداشت و جرم محدود می شود.

به طور خاص دعوت ها به سه دسته اصلی هستند:

 • سرمایه انسانی (سن، مهارت در زبان فرانسه، سطح تحصیلات و غیره)
 • امکان یافتن شغل در کبک (داشتن پیشنهاد شغلی معتبر، کسب مدرک تحصیلی در کبک یا داشتن وضعیت کارگری موفقت با حداقل شش ماه سابقه کار در کبک)
 • تغییر نیاز های بازار کار ( زمینه های آموزشی مرتبط با رشته هایی که کمبود نبروی کار دارند)

برنامه کارگر نیروی متخصص کبک با هدف انتخاب نامزد هایی با بالاترین پتانسیل برای اقتصاد کبک این برنامه را طراحی نموده است.

متقاضیان خارج از کانادا ، افرادی که تواناییهای متوسط و پیشرفته فرانسه را ندارند، اگر حرفه آنها در کبک بسار مورد تقاضا باشد، بهترین شانس را برای صلاحیت در قوانین کبک دارند.

لیست مشاغل مورد نیاز در کبک:

قسمتی ازمشاغل مورد نیاز کبک عبارتند از

 • مدیران منابع انسانی (0112)
 • مدیران بانکی ، اعتباری و سایر سرمایه گذاری ها (0122)
 • مدیران مهندسی (0211)
 • مدیران سیستم های رایانه ای و اطلاعاتی (0213)
 • مدیران – آموزش متوسطه و آموزش حرفه ای (0421)
 • مدیران فروش ، بازاریابی و تبلیغات (0611)
 • مدیران تولید (0911)
 • حسابرسان مالی و حسابداران (1111)
 • تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری (1112)
 • نمایندگان اوراق بهادار ، فروشندگان و کارگزاران سرمایه گذاری (1113)
 • سایر افسران مالی (1114)
 • متخصصان منابع انسانی (1121)
 • مدیریت تجارت (1122)
 • افسران منابع انسانی و استخدام (1223)
 • ارزیابی کنندگان (1314)
 • فیزیکدانان و ستاره شناسان (2111)
 • دانشمندان علوم زمین شناسی و اقیانوس شناسان (2113)
 • زیست شناسان و دانشمندان مرتبط (2121)
 • مهندس عمران (2131)
 • مهندسان مکانیک (2132)
 • مهندسین برق و الکترونیک (2133)
 • مهندسان صنایع و تولیدات (2141)
 • مهندسین هوافضا (2146)
 • مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرم افزار) (2147)
 • سایر مهندسین حرفه ای (2148)
 • تحلیلگران و مشاوران سیستم های اطلاعاتی (2171)
 • تحلیلگران پایگاه داده و سرپرستان داده ها (2172)
 • مهندسین و طراحان نرم افزار (2173)
 • برنامه نویسان رایانه و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی (2174)
 • طراحان و توسعه دهندگان وب (2175)
 • تکنسین ها و تکنسین های زیست شناختی (2211)
 • تکنسین ها و تکنسین های زیست شناختی (2221)
 • بازرسان محصولات کشاورزی و ماهی (2222)
 • تکنسین های مهندسی عمران (2231)
 • تکنسین های مهندسی مکانیک (2232)
 • تکنسین هایمهندسی صنایع و ساخت (2233)
 • برآورد کنندگان ساخت و ساز (2234)
 • تکنسین های معماری (2251)
 • طراحان صنعتی (2252)
 • پیش نویس فنون و تکنسین ها (2253)
 • بازرسان بهداشت و ایمنی و بهداشت شغلی (2263)
 • بازرسان ساختمانی (2264)
 • تکنسین های شبکه رایانه ای (2281)
 • تکنسین های پشتیبانی کاربر (2282)
 • تکنسین های آزمایش سیستم (2283)
 • سرپرستار و ناظر (3151)
 • پرستاران ثبت شده (3152)
 • تکنسین های تابش پزشکی (3215)
 • سونوگرافیست های پزشکی (3216)
 • بینایی سنجی(3151)

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید