مشاغل موردنیاز استرالیا2020

کشور استرالیا یکی از مقاصد محبوب مهاجرین محسوب میشود.اسن کشور دارای برنامه های متفاوتی برای مهاجرین است.یکی از ویزاهای کاری قابل اقدام ویزای مستقل نیروی ماهر (زیر کلاس 189) می باشد.

کشور استرالیا یکی از مقاصد محبوب مهاجرین محسوب میشود.

این کشور دارای برنامه های متفاوتی برای مهاجرین است.یکی از ویزاهای کاری قابل اقدام ویزای مستقل نیروی ماهر (زیر کلاس 189) می باشد.

با استفاده از این ویزا می توانید

  • در هر نقطه از استرالیا کار کنید و تحصیل کنید
  • بستگان واجد شرایط برای اقامت دائم را از نظر مالی حمایت کنید
  • در صورت واجد شرایط بودن ، شهروند استرالیا شوید
  • اخذ دعوت نامه :

فقط در صورتی می توانید برای این ویزا اقدام کنید که شما را دعوت شود.

  • برای معتبر بودن درخواست شما ، باید اعلام کنید که در زمان دعوت ارزیابی مهارت مناسبی دارید.
  • هنگام دعوت از شما برای درخواست ویزا باید زیر 45 سال داشته باشید
  • بتوانید 65 امتیاز یا بیشتر کسب کنید
  • اثبات مهارت در زبان انگلیسی:

آیلتس   

حداقل 6 در هر 4 مهارت

شغل شما باید در لیست مربوط به مشاغل ماهر واجد شرایط برای ویزای مستقل (زیر کلاس 189) جریان قرار داشته باشد.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید