مشاغل موردنیاز برنامه مناطق کم جمعیت ( براندون)

برنامه مناطق کم جمعیت و شرایط مورد نیاز حدود یازده شهر( کامیونیتی) در استان های مختلف کانادا برای جذب نیروی ماهراعلام امادگی نمودند.این برنامه جهت متعادل سازی جمعیت مهاجرین در کانادا معرفی شده است.

برنامه مناطق کم جمعیت و شرایط مورد نیاز حدود یازده شهر( کامیونیتی) در استان های مختلف کانادا برای جذب نیروی ماهراعلام امادگی نمودند.این برنامه جهت متعادل سازی جمعیت مهاجرین در کانادا معرفی شده است.

از شرایط اولیه این برنامه می توان به :

داشتن حداقل دیپلم

حداقل یک سال سابقه کاری

حداقل آیلتس5 اشاره نمود.

شهرهای این برنامه شامل:

Thunder Bay, ON

 Sault Ste. Marie, ON

Timmins, ON.

West Kootenay

 (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson), BC

Vernon, BC

 Claresholm, AB

Moose Jaw, SK

Altona/Rhineland, MB

Brandon, MB

 Sudbury, ON

North Bay, ON

درمورد شهر براندون

براندون دومین شهر بزرگ در استان منیتوباست که با قرار گرفتن چندین مرکز قابل توجه در شهر از جمله دانشگاه براندون ، کالج community Assiniboine و کالج خدمات اضطراری منیتوبا بخش مهمی از شبکه آموزش عالی در این استان محسوب می شود.

 براساس سرشماری سال 2016، جمعیت براندون 48859 نفر است که حدود6درصد افزایش جمعیت را نسبت به سال 2011 نشان می دهد.

شغل های مورد نیاز:

آرایشگر: آیلتس 6 به بالا – یک سال سابقه کاری – گواهی های مربوطه – NOC B 6341

مهندس نقشه کشی: آیلتس 6- حداقل لیسانس مرتبط – گوهی های مرتبط – NOC B 2253

تکنسین برق: حداقل 5 سال سابقه کاری – لیسانس مرتبط – آیلتس 6 – آمادگی انجام کار در شیفت شب – NOC B 2242

پزشک خانواده: آیلتس 6 – اخذمجوز های مربوطه از آکادمی های مشخص شده در منیتوبا- NOcA 3112

قصاب صنعتی: حداقل سه سال سابقه کار- آیلتس5-حداقل دیپلم – NOC C9462

تکنسین تولید گوشت خوک : حداقل 3 سال سابقه کاری -آیلتس۵-  NOcB8252

 آشپز رستوران: حداقل سه سال سابقه کاری – آیلتس 5 -حداقل دیپلم- NOC B 6322

خریدار خرده فروشی و عمده فروشی: لیسانس مرتبط-سه سال سابقه کاری-آیلتس 5-  NOC B 6222

سرپرست تیم – فنی – برق ، ابزار دقیق و کنترل :فوق لیسانس مرتبطسه سال سابقه کاری- آیلتس۶- NOC A 2133

و فروش فني (برق ، ابزار دقیق ، اتوماسیون فرآیند):لیسانس مرتبط سه سال سابقه کاری-آیلتس ۵-  NOC B 6221

پزشک طب سنتی چینی و طب سوزنی: آیلتس 5-حداقل لیسانس- NOC B 3232

. ماساژ تراپیست حداقل آیلتس 5-حداقل 3 سال سابقه کاری – روابط عمومی بالا

3236 Noc

مکانیک دستگاه های تهویه : آیلتس 5 5 سال سابقه کاری – حداقل لیسانس

2232N0CB

منشی پزشک: حداقل آیلتس 5-حداقل 3 سال سابقه تحصیلی مرتبط –

حداقل 6 سال سابقه کاری

1243 NoCB

دستیار داروساز: حداقل دیپلم- سه سال سابقه کاری – حداقل آیلتس۶

3414 NOcc

 پزشک متخصص اطفال آیلتس 6 به بالا-لیسانس

3125 NOC A

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید