مشاغل موردنیاز سوئد

همه چیز درمورد مهاجرت به سوئد

سوئد با اقتصاد پایدار، استاندارهای اجتماعی بالا و شراط بهینه برای کار، یکی از کشورهای مرفه اتحادیه اروپا محسوب می شود.توسعه موفقیت آمیز دولت سوئد عمدتا به دلیل نوآوری ها و تولید محصولات با تکنولوژی بالا است. علی رغم سطح بالای رقابت، هزاران کارآفرین خارجی به دنبال راه اندازی تجارت در سوئد هستند.

 • نجار
 • قصاب
 • نانوا
 • جوشکار
 • آشپز
 • ماما
 • پزشک
 • پرستار
 • دندان پزشک
 • داروساز
 • تمامی شاخه های مهندسی

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید