فرم مشاوره حقوقی-کیفری

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, jpeg, png.
    در صورت وجود مستندات در پرونده مانند : رای دادگاه یا دادسرا و ... را با فرمت PDF وبا با فرمت Jpeg برای ما ارسال کنید . لطفا توجه داشته باشید که اندازه فایل بیشتر از 200mb نباشد.
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .