مهاجرت بدون خدمت سربازی

یکی از دغدغه های متقاضیان مهاجرت مذکر و بالای 18سال نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت می باشد. اگر جز سربازان یا مشمولین سربازی هستید نگران نباشید این پست برای شما راه حل دارد.

یکی از دغدغه های متقاضیان مهاجرت مذکر و بالای 18سال نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت می باشد. اگر جز سربازان یا مشمولین سربازی هستید نگران نباشید این پست برای شما راه حل دارد

به طور کلی سربازان برای سفرهای زیارتی یا مطالعاتی میتوانند پاسپورت دریافت کنند که با ارائه وثیقه بانکی امکان پذیر است.

شرایط مهاجرت بدون کارت پایان خدمت

  • غیبت نداشته باشید
  • گواهی اشتغال به تحصیل داشته باشید
  • درسنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز به تحصیل قرارنداشته باشید
  • وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشید
  • وثیقه موردنظر را به سازمان وظیفه پرداخت کرده باشید

برای شروع باید به سازمان وظیفه عمومی محل زندگیتون مراجعه کنید و گواهی اشتغال به تحصیل و وثیقه رو به این سازمان ارائه بدهید. این سازمان بعد از طی کردن مراحل اداری مدارک رو به پلیس ناجا ارائه ارسال می کند و اگر مشکل خاصی نبود پلی ناجا پاسپورت شما را صادر خواهد کرد.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید