مهاجرت به عمان

روش های مهاجرت به عمان برای ایرانیان

مهاجرت به عمان برای مدت کوتاه

  • از طریق ویزای چندبار ورود که به مدت یک سال معتبر است
  • از طریق ویزای یک بار ورود که به مدت یک ماه معتبر است

مهاجرت به عمان برای کار

درصورتی که قصد مهاجرت کاری به عمان را دارید، باید از طریق سیستم اسپانسرشیپی اقدام کنید. افراد 21 تا 60 سال میتونن با دریافت پیشنهاد شغلی از کارفرما این ویزا را بگیرند.

مهاجرت به عمان برای تحصیل

از طریق اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر عمان

  • دانشگاه سلطان قابوس
  • دانشگاه آلمانی فناوری
  • کالج خاورمیانه

مهاجرت به عمان برای سرمایه گذاری

  • از طریق ثبت شرکت
  • از طریق خرید سهام
  • از طریق خرید ملک

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید