مهاجرت مهندسان به نیوزلند

روش مهاجرت کاری نیروی متخصص به نیوزلند،یکی از روشهای بسیار خوب مختص افرادی هست که در مشاغل موردنیاز این کشور دارای سابقه کاری هستند.

مشاغل زیر جز مشاغل موردنیاز نیوزلند درحوزه مهندسی هست:

مهندسی

مدیریت پروژه – شیمی – عمران – ژئوتکنیک – صنعت – مکانیک – مهندسی تولید – ساختار- محیط زیست- مخابرات یا شبکه کشاورزی و جنگل داری

تکنسین

عمران و الکترونیک

مشاغل دیگر

نقشه بردار و سرپرست سایت ساختمانی

شرایط

  • سن زیر 55 سال
  • آیلتس حداقل 5/6 جنرال
  • سابقه کاری حداقل2سال
  • تحصیلات حداقل لیسانس

چطوری اقدام کنم؟

مرحله اول: بررسی مدارک و در صورت تایید و مناسب بودن این برنامه برای شما= عقدقرارداد

مرحله دوم: جمع آوری مدارک و انجام اقدامات اولیه پروسه مهاجرت

مرحله سوم: انجام امور مربوط به دریافت پیشنهادکاری و ویزا و اقامت

طول مدت بین 8ماه تا یک سال و نیم

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید