مهاجرت کاری یا تحصیلی؟

اکثر افرادی که قصد مهاجرت دارند معمولا بین دو روش کاری و تحصیلی مردد هستند.
ما براتون مزایا و معایب رو مشخص کردیم.

از نظر اقامت
مهاجرت کاری در اکثر مواقع منجر به اقامت دائم میشود .اقامتی که از طریق مهاجرت تحصیلی دریافت میکنید موقت و تا پایان مدت تحصیل شماست.

از نظر فرصتهای شغلی
مهاجرت کاری باعث بالا رفتن تجربه و به دست آوردن فرصتهای شغلی در آینده میشود.کار در حین تحصیل در بیشتر کشورها صرفا برای تامین مخارج دانشجویی است.

از نظر درآمد
مسلما با مهاجرت کاری درآمدی مطمئن در انتظار شماست.
در مهاجرت تحصیلی با گرفتن بورسیه میتوانید هزینه های خود را پوشش دهید.

بالا رفتن دانش و مهارت
در مهاجرت تحصیلی ،دانش و مهارت خود را برای به دست آوردن جایگاه بالاتر افزایش میدهید.
در مهاجرت کاری با به دست اوردن تجربه میتوانید مهارتهای لازمه رو کسب نمایید.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید