نزدیک ترین مقصد مهاجرت : ترکیه

یکی از دلایلی که خیلی ها مهاجرت نمیکنند یا حتی فکرمهاجرت کردن اذیتشون میکنه ، دوربودن بعضی از کشور هاست…

ترکیه از جمله کشورهایی است که علاوه بر مزیت نزدیک بودن،برای مهاجرین مزیت های بیشمار دیگری هم دارد…

اگر می خواهید در ترکیه مستقر شوید و تجارت خودرا شروع کنید یا ملکی را خریداری کنید، بایداجازه اقامت خودرا بگیرید. اجازه اقامت حداکثر برای دوسال صادر می شود، قابل تمدید است و مشروط براین که شما همچنان دارای شغل یا ملک باشید، حداقل 184 روز در سال در کشور اقامت داشته باشید، درآمد کافی برای پشتیبانی ازخود و افراد وابسته به خودرا داشته باشید.

پس از 8 سال اقامت قانونی، شما می توانید برای اقامت طولانی مدت درخواست کنید،که به شما اجازه می دهد برای مدت نامحدود در این کشور زندگی کنید.برای واجد شرایط بودن باید در 3 سال گذشته هیچ گونه کمک اجتماعی از موسسات دولتی دریافت نکرده باشید، منابع مالی کافی و پایدار داشته و بدون سابقه کیفری باشید.

به جای اجازه اقامت طولانی مدت ، پس از فقط 5 سال اقامت قانونی با وقفه کمتر از شش ماه ، می توانید درخواست تابعیت دهید. شما باید به هیچ جنایتی  محکوم نشده باشید،بیماری جدی نداشته باشید و درآمد کافی برای تامین هزینه های زندگی خود و افراد تحت تکفل خودرا داشته باشید.علاوه براین،شما باید درمصاحبه شرکت کنید تا توانایی خودرا درزبان ترکی نشان دهید.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید