هزینه های زندگی در کانادا

درآمد، اجاره، کم هزینه ترین شهرهای کانادا

درآمد، اجاره، کم هزینه ترین شهرهای کانادا

بیشتر ما قبل از این که هر تصمیمی مبنی بر مهاجرت کردن بگیریم اول کاری که میکنیم، میریم سراغ هزینه ها واقعیتش اینه که مقدارهزینه ها تاثیر زیادی در رفتن یا نرفتن ما دارند.

هزینه های زندگی در کانادا از یک شهر به شهر دیگر کانادا متفاوت است. به طورکلی میانگین هزینه زندگی برای یک فرد مجرد حدود 2730دلارکانادا در ماه و برای یک خانواده 4 نفره حدود5158 دلار کانادا در ماه تخمین زده شده است.

میانگین درآمد در کانادا سالانه 120هزاردلار محاسبه شده

هزینه اجاره آپارتمان در کانادا

آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 1329دلارکانادا

آپارتمان یک خوابه در بیرون شهر 1095دلارکانادا

آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر 2150دلارکانادا

آپارتمان سه خوابه در بیرون شهر 1777 دلارکانادا

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید