ویزای جستجوی کار آلمان

با داشتن ویزای شش ماهه جستجوی کار، نیازی به داشتن دعوت نامه کاری از کارفرما نخواهید داشت. چنانچه در مدت 6 ماهه معین شده شغل مناسب را بیابید می توانید ویزای خودرا به ویزای کاری تبدیل نمایید.

‎با داشتن ویزای شش ماهه جستجوی کار، نیازی به داشتن دعوت نامه کاری از کارفرما نخواهید داشت. چنانچه در مدت 6 ماهه معین شده شغل مناسب را بیابید می توانید ویزای خودرا به ویزای کاری تبدیل نمایید.

از جمله شرایط دریافت این ویزا:

  1. داشتن حداقل مدرک لیسانس
  2. تسلط به زبان آلمانی حداقل سطح A2 یا انگلیسی (آیلتس حداقل ۶)
  3. حداقل دو سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید