پناهندگی

آیا قصد پناهندگی دارید؟

آیا  تا به حال به پناهندگی به عنوان روشی برای مهاجرت فکرکردید؟

آیا قصد پناهندگی دارید؟

آیا  تا به حال به پناهندگی به عنوان روشی برای مهاجرت فکرکردید؟

مهاجرت و پناهندگی دو مقوله کاملا جدا ازیکدیگر هستند وقتی شما برای کسب جایگاه بهتر و پیشرفت در مراحل بعدی زندگی خودتون با طی کردن مدارج رسمی و قانونی به کشور موردنظر جابه جا میشید ، مهاجرت کرده اید.

اما پناهندگی معنای دیگه ای داره

اغلب متقاضیان پناهندگی درک درستی از مشکلاتی که ممکنه در آینده بااون مواجه بشن رو ندارند. به همین دلیلی بعد از گذراندن راه های دشوار و به خطر انداختن جان خود و همراهانشون وقتی به مقصد می رسند، در ع.ض زندگی آرامی که انتظارش را داشتند در سختی ها و مصائب بیشتری گرفتار خواهند شد.

قضاوت کردن در مورد افرادی که پناهندگی را به عنوان یک روش برای رسیدن به وضعیت بهتر و خوشبختی انتخاب میکنند، از موضوع بحث ما خارج هست و حتما شخصی که این همه مشکلات رو برای رسیدن به کشور دلخواهش انتخاب کرده، شرایط بسیار سخت تری را در کشور مبدا خودش تحمل کرده است.

اما روی سخن ما با افرادی هست که شرایط چندان سختی را در کشور خودندارند و تنها بدون داشتن اطلاعات درست از پناهندگی ، نداشتن شرایط کافی برای مهاجرت و … خود و خانواده و به خصوص کودکان خودشون رو آواره و سرگردان میکنند.

به هر قیمتی مهاجرت نکنید.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید