چرا کارفرمای خارجی به شما نیاز داره؟

در مهاجرت کاری این سوال پیش میاد که چرا کارفرمای خارجی باید از نیروی کار خارج از کشورش استفاده کنه ؟ چرا از نیروی کار مقیم استفاده نمیکنه ؟

در اکثر مواقع نیروی کار مهاجر می توانند در عملکرد و بهره وری مشارکت ویژه ای داشته باشند. آنها همچنین می توانند مهارت ها و دانش منحصر به فرد و فرهنگ خودشان را برای تجارت کارفرما به ارمغان آورند.
متخصصان آموزش دیده بین المللی و سایر مهاجران اغلب دارای انگیزه ، تحصیلات و مهارت بالا، فداکار و سخت کوش هستند.

برخی از علتهای استخدام نیروی مهاجر توسط کارفرما عبارتند از:
۱-پر کردن خلا بعضی از مهارت ها: با استخدام نیروی کار خارجی کارفرما میتواند از مهارت ها و استعداد های جدید استفاده نماید.

۲-اشتراک دانش: افزایش دسترسی به دانش بین المللی یکی دیگر از علل استقبال کارفرما از نیروی کار خارجی است.در این صورت نیروهای کار بومی نیز میتوانند از دانش فرد خارجی استفاده کند.

۳- ورود به بازارهای جدید: با توجه به اینکه نیروی کار خارجی توانایی صحبت به چند زبان را دارد ،تقویت ارتباطات در بازارهای بین المللی و شبکه های محلی از طریق مهارت های زبانی جدید ،به سود کارفرماست.

۴-غنی سازی از فرهنگ های مختلف: استخدام نیروی کار خارجی کارفرما را با فرهنگهای مختلف آشنا میکند که مثل موردهای قبلی باعث افزایش ارتباطات بین المللی خواهد شد.

۵-متخصصان آموزش دیده بین المللی و سایر مهاجران می توانند دیدگاه های جدیدی را در سازمان ایجاد کنند ، تفکر جدیدی را اختراع کرده و روشهای موثرتری برای تجارت موثرتر معرفی کنند.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید

تحصیل به زبان انگلیسی در آلمان و دانشگاه های رایگان آلمان(شرایط اخذ پذیرش و هزینه ها)
اجازه اقامت آلمان یا کارت آبی
تحصیل در رشته ای دندانپزشکی یا پزشکی در آلمان
حساب مسدود شده برای اثبات تمکن مالی آلمان