چطوری جاب افر بگیرم؟

جاب افرهمان پیشنهاد شغلی است. که در صورت واجد شرایط بودن میتونید از کارفرمای کانادایی بگیرید و با اقامت دائم راهی کانادا شوید.به صورت معمول گرفتن جاب افر تحت یک برنامه مشخص صورت میگیره یعنی وکیل شما تحت یک برنامه کاری برای شما اقدام میکنه و پیشنها شغلی رو برای شما میگیره.

جاب افرهمان پیشنهاد شغلی است که در صورت واجد شرایط بودن میتونید از کارفرمای کانادایی بگیرید و با اقامت دائم راهی کانادا شوید.

به صورت معمول گرفتن جاب افر تحت یک برنامه مشخص صورت میگیره یعنی وکیل شما تحت یک برنامه کاری برای شما اقدام میکنه و پیشنها شغلی رو برای شما میگیره.

به طورکلی چنانچه کارفرمایی بخواد فردی غیر کانادایی را به استخدام خودش در بیاره، ابتدا باید ثابت کنه که اونتوانسته فرد مشابهی رو براساس نیاز فرصت شغلی مورد نظرش در کانادا( چه در استان محل فعالیت آن شرکت و چه در سایر استان ها ، چه از میان کانادایی ها دارندگان اقامت دائم و سایراتباع خارجی دارای اجازه کار قانونی) پیداکنه.

دراین صورت چنانچه کارفرما درنتیجه پست نمودن آگهی های استخدام درجراید شناخته شده و وب سایت های مربوطه نتواند فرد مورد نظر خود را پیدا کند ، ممکن است بتواند یک فرد خارجی را جذب نماید .

LMIA چیست؟

گزارشی است که سازمان کار و امور توسعه انسانی کانادا در تایید یا رد پیشنهاد های شغلی ارائه شده از سوی کارفرمایان کانادایی به اتباع خارجی در کانادا ارائه می شود. این گزارش نشان دهنده این هست که فرد خارجی مورد نظر کارفرما که برای آن فرصت شغلی انتخاب شده درصورت افزوده شدن به سیستم اقتصادی کانادا اثر مثبت، خنثی یا منفی خواهد داشت.

 چنانچه اثر ورود فرد خارجی به بازار کارکانادا مثبت یا خنثی باشد، سازمان کار و امور توسعه اجتماعی کانادا با آن فرصت شغلی موافقت خواهد نمود. اما چنانچه ورود فرد خارجی یک فرصت شغلی را از یک کانادایی بگیرد در آن صورت ESDC با صدور LMIA مثبت، مخالفت خواهد نمود.

به رغم مزایایی که این سند در جلوگیری از دست رفتن مشاغل کانادایی داشته، در مواردی منجر به ناتوانی کسب و کارهای مختلف در جذب نیرو های مستعدی شده است. 

به همین دلیل دولت کانادا فهرست مشاغلی را اعلام کرده اند که به کارفرمایان این امکان را داده تا در یکسری از رشته های خاص بدون نیاز به داشتن LMIA نیروی خارجی مورد نظرشان را جذب نمایند.

برای این که بتونید جاب افر بگیرید باید به نکات مهمی توجه کنید:

  • بازار کار رشته شما در کدام ایالت بهتره؟
  • آیا رزومه قوی برای نشان دادن به کارفرما دارید؟
  • ایا مدرک زبان برای ارتباط با کارفرمای خود دارید؟

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید