برنامه اسپانسر شیپی همسر و خانواده

برنامه اسپانسر شیپی همسر و خانواده به طور کلی برنامه اسپانسر شیپ هم شامل همسر و هم شامل خانواده می شود. این برنامه اسپانسر شیپ به این صورت هست که فردی که داخل کانادا زندگی می کنه میتونه اعضای خانواده ش را به کانادا بیاره و براشون اقامت دائم بگیره. به طور کلی برنامه اسپانسر […]
Read More