خطرناک ترین کشورها برای مهاجرت

خطرناک ترین کشورها برای مهاجرت آیا می توانید در کشوری کار و زندگی کنید بدون این که وضعیت ایمنی و امنیت آن کشور را تجزیه و تحلیل کنید؟ 2 ویژگی برای شناسایی کشورهای پر خطر در نظر گرفته شده است : ۱-ریسک سیاسی که 197 کشور را رتبه بندی می کند و شامل 52 شاخص […]
Read More